THƯỞNG THÊM 1% TIỀN GỬI LÊN TỚI 7,500 VND HÀNG NGÀY

THƯỞNG THÊM 1% TIỀN GỬI LÊN TỚI 7,500 VND HÀNG NGÀY – W88 KHUYẾN MÃI – Hòa nhịp Euro 2024 – Gửi tiền đều tay, thưởng thêm 1% mỗi ngày lên tới 7,500 VND. Ngại gì không chơi!

THƯỞNG THÊM 1% TIỀN GỬI LÊN TỚI 7,500 VND HÀNG NGÀY

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI tại dangnhapw88-linkvao1.com :
Chương trình khuyến mãi sẽ bắt đầu lúc 00:00:00 ngày 14/06/2024 đến 23:59:59 ngày 15/07/2024 (GMT+8), áp dụng cho tất cả thành viên ĐĂNG NHẬP W88 LINK VÀO đăng ký với đơn vị tiền tệ VND & USDT.
CÁCH THỨC THAM GIA tại dangnhapw88-linkvao1.com :
 1. Trong thời gian khuyến mãi, thành viên ĐĂNG NHẬP W88 LINK VÀO cần có số tiền gửi tối thiểu 1,250 VND mỗi ngày để hợp lệ tham gia
 2. Thành viên ĐĂNG NHẬP W88 LINK VÀO sẽ nhận thêm tiền thưởng như sau:
  % THƯỞNG THÊM TỔNG GỬI TIỀN TỐI THIỂU THƯỞNG TỐI ĐA VÒNG CƯỢC
  1% 1,250 VND 7,500 VND 03

  Ví dụ:
  Thành viên A có tổng tiền gửi trong ngày 14/06 = 100,000 VND (100 triệu)
  1% Thưởng thêm = 100,000 * 1% = 1,000 VND
  Tiền thưởng 1,000 VND sẽ được cập nhật vào tài khoản chính thành viên vào ngày 15/06.

CÁCH THỨC NHẬN THƯỞNG tại dangnhapw88-linkvao1.com :
 1. Để đăng ký tham gia, thành viên ĐĂNG NHẬP W88 LINK VÀO nhấn nút “ĐỔI KHUYẾN MÃI” để hợp lệ cho chương trình này.
 2. ĐĂNG NHẬP W88 LINK VÀO sẽ được tự động cập nhật tiền thưởng vào tài khoản thành viên vào lúc 16:00 (GMT+8) vào ngày kế tiếp.
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN tại dangnhapw88-linkvao1.com :
 1. Áp dụng cho 8,888 thành viên ĐĂNG NHẬP W88 LINK VÀO đầu tiên đạt được yêu cầu hàng ngày sớm nhất.
 2. Thành viên có thể nhận giải thưởng nhiều lần trong suốt thời gian diễn ra khuyến mãi.
 3. Tất cả cược hủy, cược hòa, cược vô hiệu, cược đặt 2 bên và kiểu cược Dec dưới 1.5 (tương tự cho các kiểu cược khác như Malay odds dưới 0.5; HK odds dưới 0.50; Indo odds dưới -2.00 và US odds dưới -200) sẽ không được tính vào tổng tiền tái đặt cược.
 4. ĐĂNG NHẬP W88 LINK VÀO có quyền ngưng chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ thời gian nào và từ chối trao giải thưởng cho các thành viên lạm dụng chương trình khuyến mãi.
 5. Các QUY ĐỊNH CHUNG về khuyến mãi của ĐĂNG NHẬP W88 LINK VÀO được áp dụng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN